Ordinacija dentalne medicine – mr. sc. Jadranko Rogoznica, dr. med. dent. spec. protetike, Zagreb, Reljkovićeva 6, OIB: 31087989415, u nastavku Voditelj zbirke osobnih podataka, obavještava Vas da ima uvid nad Vašim osobnim podacima prikupljenima iz sljedećih izvora:

web: www.dentmedrogoznica.hr

Facebook: Dentalna medicina Rogoznica

Instagram: dentalna_medicina_rogoznica

mail:

dentalnamedicinarogoznica@gmail.com

dr.jadranko.rogoznica@gmail.com

Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete privolu za prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih Voditelju zbirke osobnih podataka kao korisniku putem ovih web stranica i mail adresa u svrhe koje su ovdje izričito navedene.

Radi se o dobrovoljnom davanju podataka te ovu Izjavu niste dužni prihvatiti odnosno niste dužni unositi svoje osobne podatke u jednu od prijavnih formi/obrazaca dostupnih na ovim web stranicama.

Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka unosom u prijavni obrazac smatra se da ste suglasni s obradom istih u marketinške svrhe (dostavljanje informacija, ponuda i promidžbenih materijala o proizvodima i/ili uslugama, unaprjeđenje oglašavanja, istraživanje tržišta, korištenje vaših mail adresa i brojeva mobitela, osobnih podataka (ime, prezime/datum i godina rođenja/OIB/JMBG/MBO), fotografija (RTG snimke i snimke fotografirane u ordinaciji), uvid u e-zdravstveni karton i povijest bolesti u svrhu liječenja, te informacije o radu i načinu poslovanja.

Obradi osobnih podataka u marketinške svrhe možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu. Voditelj zbirke osobnih podataka s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o kreditnim institucijama uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Voditelj zbirke osobnih podataka štiti privatnost svojih korisnika i posjetitelja web stranica, čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

Voditelj zbirke Vaših osobnih podataka je Ordinacija dentalne medicine – mr. sc. Jadranko Rogoznica, dr. med. dent. spec. protetike, Zagreb, Reljkovićeva 6, OIB: 31087989415. Napominjemo da možete u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka i marketinške aktivnosti usmjerene prema Vama. Opoziv privole možete podnijeti osobno u našoj ordinaciji, poštom na gore navedenu adresu ordinacije ili e-poštom na adresu: dentalnamedicinarogoznica@gmail.hr.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Izjavu. Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka putem ovih web stranica i mail adresa potvrđujete da ste istu pročitali i razumjeli te dopuštate da Ordinacija dentalne medicine – mr. sc. Jadranko Rogoznica, dr. med. dent. spec. protetike, kao Voditelj zbirke osobnih podataka i korisnik, obrađuje i koristi vaše osobne podatke u svrhu istraživanja tržišta, slanja informacija, ponuda i promidžbenih materijala, te informacija vezanih uz vaše termine, liječenje i analizu RTG snimki.

 

[1] Tekst ove Izjave usklađen je s člankom 7. stavak 1 alineja 1 i člankom 8. stavak 2 alineja 1 Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 ) te člankom 6. stavak 1 točka a), člankom 7. te člankom 9. stavak 2 točka a) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1); Izrazi koji se koriste u ovoj Izjavi upotrijebljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola.