antonijalr

mr. sc. Antonija Lončar Rogoznica

dr. med. dent., spec. ortodoncije

 • diplomirala na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 1997. godine
 • poslijediplomski studij završila u Zagrebu 2001., a specijalizaciju 2003. godine
 • članica društva Hrvatske Komore Dentalne Medicine (HKDM)
 • članica Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ)
 • članica upravnog odbora Hrvatskog društva ortodonata Hrvatskog liječničkog zbora (HDO HLZ)
 • kontinuirano se usavršava na domaćim i inozemnim kongresima

mr. sc. Jadranko Rogoznica

dr. med. dent., spec. dent. protetike

 • diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 1997. godine
 • poslijediplomski studij završio je u Zagrebu 2004., a specijalizaciju 2011. godine
 • član Hrvatske Komore Dentalne Medicine (HKDM)
 • član Hrvatskog društva za stomatološku protetiku Hrvatskog liječničkog zbora (HDSP HLZ)
 • član Hrvatskog katoličkog liječničkog društva (HKLD)
 • kontinuirano se usavršava na domaćim i stranim kongresima
Jadranko-Rogoznica

mr. sc. Jadranko Rogoznica

dr. med. dent., spec. dent. protetike

 • diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 1997. godine
 • poslijediplomski studij završio je u Zagrebu 2004., a specijalizaciju 2011. godine
 • član Hrvatske Komore Dentalne Medicine (HKDM)
 • član Hrvatskog društva za stomatološku protetiku Hrvatskog liječničkog zbora (HDSP HLZ)
 • član Hrvatskog katoličkog liječničkog društva (HKLD)
 • kontinuirano se usavršava na domaćim i stranim kongresima
vanja

Vanja Mance

medicinska sestra

 • ima više od 10 godina rada u struci, od čega 7 godina rada u dentalnoj medicini
 • kontinuirano se stručno usavršava i ima završen iTOP individualni trening oralne profilakse
 • član Komore dentalnih asistenata i Komore medicinskih sestara

Marcela Šušak

medicinska sestra

 • završila srednju medicinsku školu 1990. godine
 • iza sebe ima 23 godine rada u struci, od toga 19 godina staža u dentalnoj medicini
 • već 4 godine radi kao dentalni asistent dr. Jadranka Rogoznice
marcela
marcela

Marcela Šušak

medicinska sestra

 • završila srednju medicinsku školu 1990. godine
 • iza sebe ima 23 godine rada u struci, od toga 19 godina staža u dentalnoj medicini
 • već 4 godine radi kao dentalni asistent dr. Jadranka Rogoznice