Dječja stomatologija
Dječja stomatologija

Naši doktori posebnu pažnju posvećuju stvaranju odnosa punog povjerenja s našim najmađim pacijentima, kako bi se oni osjećali ugodno, opušteno i sigurno, te stekli pozitivan odnos prema ordinaciji i samim stomatološkim zahvatima.