Što je endodoncija?
Što je endodoncija?

Endodoncija je grana stomatologije koja se bavi prevencijom, dijagnozom i terapijom patoloških procesa u zubnoj pulpi i posljedicama tih procesa.